Dụng Cụ Đục Lỗ Núm Ti Kichilachi – Dập lỗ núm ti – Bấm núm ti

Đục lỗ núm ty giúp Mẹ dễ dàng tăng size núm cho Bé mà không cần phải mua núm mới

❌ Thiết kế 3 kích thước bấm lỗ, giúp đáp ứng nhu cầu bú sữa của bé từ 3 tháng tuổi trở lên.

❌ Giúp mẹ có thể điều chỉnh độ rộng lỗ núm ti mà không làm hư đồ dùng của bé.

➡️Dụng cụ có 3 lỗ bấm với kích thước lớn, vừa và nhỏ giúp dòng chảy khác nhau dành cho bé từ 3 tháng đến khi lớn.

➡️Dễ dàng sử dụng: Sản phẩm thích hợp cho tất cả các loại núm ty khác nhau.

➡️Mẹ chỉ cần để ti vào và chọn kích thước phù hợp rồi bấm. Cán dập lớn và thiết kế nhỏ gọn rất tiện lợi

➡️Với kích thước chính xác: Dụng cụ bấm lỗ núm ty giúp mẹ bấm chính xác mức độ to nhỏ phù hợp với bé mà không sợ làm rách hay hư hỏng núm ty của bé.

➡️Dụng cụ có 3 đầu đục lỗ với 3 kích thước khác nhau: lớn (màu vàng) thích hợp cho việc uống nước trái cây, vừa (màu trắng) thích hợp cho bé từ 6 tháng trở lên và nhỏ (màu ghi) dành cho bé từ 3-4 tháng.

🎯𝘏𝘜̛𝘖̛́𝘕𝘎 𝘋𝘈̂̃𝘕 𝘚𝘜̛̉ 𝘋𝘜̣𝘕𝘎:♥️
+ 𝘉𝘶̛𝘰̛́𝘤 1: 𝘊𝘩𝘰̣𝘯 𝘴𝘪𝘻𝘦 đ𝘶̣𝘤 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘦́
+ 𝘉𝘶̛𝘰̛́𝘤 2: 𝘎𝘢̆́𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 đ𝘶̣𝘤 𝘷𝘢̀𝘰 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ 𝘷𝘢̀ đ𝘦̂̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 1 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘱𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨.
+ 𝘉𝘶̛𝘰̛́𝘤 3: 𝘎𝘢̆́𝘯 𝘯𝘶́𝘮 𝘵𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́, 𝘒𝘌́𝘖 𝘊𝘈̆𝘕𝘎 𝘕𝘜́𝘔 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘢̣̂𝘱 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨.
+ 𝘉𝘶̛𝘰̛́𝘤 4: 𝘓𝘢̂́𝘺 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̣𝘢 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘣𝘪̣ đ𝘶̣𝘤 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘯𝘶́𝘮 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘶̣𝘤 𝘭𝘰̂̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘶́𝘮 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘳𝘰̂̀𝘪.

🚩𝘓𝘜̛𝘜 𝘠́: 𝘕𝘌̂𝘕 Đ𝘜̣𝘊 𝘛𝘏𝘜̛̉ 1 𝘓𝘖̂̃ 𝘛𝘙𝘜̛𝘖̛́𝘊 𝘚𝘈𝘜 Đ𝘖́ 𝘒𝘐𝘌̂̉𝘔 𝘛𝘙𝘈 𝘋𝘖̀𝘕𝘎 𝘊𝘏𝘈̉𝘠 𝘏𝘖𝘈̣̆𝘊 𝘊𝘏𝘖 𝘉𝘌́ 𝘉𝘜́ 𝘛𝘏𝘜̛̉ 𝘙𝘖̂̀𝘐 𝘔𝘖̛́𝘐 Đ𝘜̣𝘊 𝘛𝘏𝘌̂𝘔 𝘕𝘌̂́𝘜 𝘊𝘈̂̀𝘕.
🍼- 𝘋𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ đ𝘶̣𝘤 𝘭𝘰̂̃ 𝘯𝘶́𝘮 𝘵𝘺 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̃𝘢 Kichilachi 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘮𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘭𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘯𝘶́𝘮 𝘷𝘶́ 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘦́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘦́ 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘣𝘶́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘰̛𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘢̆𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘢̆𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯 𝘢̆𝘯 𝘥𝘢̣̆𝘮.
🪁- 𝘋𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ 𝘤𝘰́ 3 đ𝘢̂̀𝘶 đ𝘶̣𝘤 𝘭𝘰̂̃ 𝘷𝘰̛́𝘪 3 𝘬𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘮𝘦̣ 𝘵𝘶̀𝘺 𝘺́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘥𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̉𝘺 đ𝘦̂̉ 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘶̣𝘤 đ𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘦́ 𝘢̆𝘯: 𝘭𝘰̛́𝘯(màu vàng) 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.